Prijslijst

Fysiotherapie en manuele therapie in acute situaties vallen niet onder uw eigen risico, mits u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. 
Sinds 2006 mag u rechtstreeks naar de fysiotherapeut, d.w.z. zonder verwijzing. Alleen chronische verwijzingen vallen wel onder uw eigen risico , dit is altijd op advies van medisch specialist en soms op advies van een huisarts.

Voor fysiotherapie en manuele therapie die vallen onder paramedische zorg en waarmee de praktijk een contract heeft en u een aanvullende verzekering daar declareer ik rechtstreeks. Wilt u voor de 1e keer uw identiteitspasje, uw verzekeringspas en uw verwijzing (als u die heeft) meenemen? Een verwijzing van de huisarts is sinds 2006 niet verplicht, fysiotherapie en manuele therapie zijn vrij toegankelijk evenals acupunctuur (acupunctuur wordt na behandeling per pin of contant betaald)

Fysiotherapie  
Zitting fysiotherapie:  € 42
Zitting fysiotherapie aan huis:        € 48
Zitting fysiotherapie in inrichting:    € 48
Eenmalig fysiotherapeutisch consult: € 50
   
Manuele therapie   
Zitting manuele therapie:                  € 50
Zitting manuele therapie aan huis:          € 55
Zitting manuele therapie in inrichting:            € 55
   
Overige verrichtingen   
   
Screening:                                                          € 20
Intake en onderzoek na screening:          € 48
Intake en onderzoek na verwijzing:                € 48
Eenvoudige korte rapporten:                       € 25
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten:  € 85
Telefonische zitting:                                          € 15
   
Acupunctuur- alternatieve geneeswijzen:  
Na de behandeling is pinnen bij mij mogelijk.  
   
Acupunctuurbehandeling en Asyra test:     € 80*
Zitting acupunctuur behandeling:   € 65*
Kinderen t/m 12 jaar:                             € 60*
* betaling contant of pin  
   
Niet nagekomen afspraak*:                         € 25
Niet op tijd afgezegde afspraak binnen 24 uur*:            € 25

* Dit tarief is afhankelijk van het tijdsbestek waarin het consult plaatsvindt.
Als het tijdsbestek langer duurt dan een 30 minuten vindt er een tariefsaanpassing plaats. Aan- en/ of afmelden kan alleen via het tel nr 06 128 368 37. Bij later dan 24 uur afzegging wordt er € 25 in rekening gebracht. Bent u niet aanvullend verzekerd dan kunt u uw behandeling pinnen, deze kan niet rechtstreeks gedeclareerd worden.

Aan bovenstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen!